Maand: april 2023

  • 150 plasdrassen!

    150 plasdrassen!

    Dit voorjaar hebben we in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de 150e plasdraslocatie kunnen realiseren. Een mooie mijlpaal! Plasdrasbeheer in combinatie met ander kwaliteitsbeheer, zoals kruidenrijk beheer, is bijzonder waardevol voor weidevogel(kuiken)s. Rond de plasdraslocatie op de foto, wemelt het vaak van de grutto’s!