ANLb

We voeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) uit in twee provincies: Utrecht en Zuid-Holland. Daarbij houden we ons aan de natuurbeheerplannen, waarin meerdere leefgebieden/categorieƫn en deelgebieden zijn begrensd. Bijvoorbeeld leefgebied open grasland voor het weidevogelbeheer. En leefgebied dooradering voor het beheer van sloten, oevers en landschapselementen.

Zie onderstaande brochure voor de actuele beheerpakketten en bijbehorende voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het beheer wordt afgesloten op landbouwgrond.

Neem voor meer informatie en de actuele vergoedingen contact op met een van onze gebiedscoƶrdinatoren.