Wat wij doen

De natuur versterken én het agrarisch landschap aantrekkelijk houden, dat is wat we doen. Daar helpen we je graag bij! Iedereen die iets wil betekenen voor het boerenland, kan bij ons terecht.

We zijn een ondernemend collectief dat kansen benut en coalities bouwt. En heel nadrukkelijk focust op de uitvoering.

Onze focus ligt vooral op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). We willen een gezonde bodem, schoon water, een mooi landschap en ruimte voor de weidevogels.

Maar we doen meer. We adviseren, delen kennis en ondersteunen je ook bij andersoortige projecten. We hebben in al onze projecten een meedenkende en verbindende rol, en zijn vaak verantwoordelijk voor de uitvoering. Zie daarom ook onze overige projecten.