Wie wij zijn

Wij zetten ons in voor de toekomst van het boerenland, met zijn natuur- en landschapswaarden. Dit doen we met onze leden (boeren en burgers met agrarische grond), onze mensen op kantoor, onze veldmedewerkers en tientallen vrijwilligers. En in overleg met provincies, gemeenten, het waterschap, Den Hâneker (werkgroep agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)), natuurorganisaties en terreinbeherende organisaties, medecollectieven en BoerenNatuur.

Samen kijken we naar de mogelijkheden voor natuur en landschap, denken we mee en benutten we kansen.

Bestuur

Cees de Jong, Hoogblokland, voorzitter
Arie de Leeuw, Hoornaar, vicevoorzitter en portefeuillehouder schouw/geschillen
Corné Vermaat, Hei- en Boeicop, secretaris en portefeuillehouder audit/kwaliteit
Ad van Rees, Brandwijk, penningmeester
Tom Kortleve, Oud-Alblas, portefeuillehouder communicatie en ecologie

Beheerteam

Marcel Benschop, projectmanager en BMP-gecertificeerd broedvogelteller
Johan Benschop (06-50887548), gebiedscoördinator
Karel Rietveld (06-51857668), gebiedscoördinator
Jacob Molenaar, algemeen medewerker en broedvogelteller

Veldwerk en schouw

Daan de Bruin, veldmedewerker; controleert jaarlijks onze plasdraspercelen en locaties met hoog waterpeil

Diverse schouwers gaan in koppels het veld in (daarbij maken ze gebruik van de nieuwe schouwtool van BoerenNatuur).

De externe schouw wordt uitgevoerd door de NVWA, in opdracht van RVO.

Vrijwilligersteam

We maken, onder andere via Natuur- en vogelwacht ‘De Alblasserwaard’, dankbaar gebruik van de diensten van 45 tot 50 vrijwilligers (waarvan 4 in een vrijwilligersteam: André Hornstra, Theo Bakker, Jan Andeweg en Jan den Boer). Het vrijwilligersteam heeft regelmatig overleg met het beheerteam.

De vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in de driehoek van boer, collectief en vrijwilliger. Ze zoeken en markeren legsels, en communiceren erover met de boer en het collectief. Interesse om mee te doen? Meld je dan aan bij een van de gebiedscoördinatoren.

Droneteam

Het droneteam is verantwoordelijk voor de inzet van onze weidevogeldrones. Het team richt zich primair op het zoeken van weidevogellegsels en -pullen, maar is ook inzetbaar voor het beschermen van reekalfjes, het tellen van purperreigerlegsels, enz.

Contactpersoon is Tom Kortleve (06-24831726). Vast teamlid is Arjan de Jong.

Leden

En, last but not least: de meer dan 400 leden van het collectief zorgen voor de concrete uitvoering van al het ANLb in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ze zijn automatisch lid als ze een beheercontract afsluiten bij Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.