Auteur: Marcel Benschop

 • 150 plasdrassen!

  150 plasdrassen!

  Dit voorjaar hebben we in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de 150e plasdraslocatie kunnen realiseren. Een mooie mijlpaal! Plasdrasbeheer in combinatie met ander kwaliteitsbeheer, zoals kruidenrijk beheer, is bijzonder waardevol voor weidevogel(kuiken)s. Rond de plasdraslocatie op de foto, wemelt het vaak van de grutto’s!

 • Prachtsloten

  Prachtsloten

  Er is veel belangstelling voor het nieuwe beheerpakket ecologisch slootschonen (12b). Begin april waren er al 645 sloten ingetekend bij 43 deelnemers. Vooral de combinatie van randenbeheer (5h/13c) en ecologisch slootschonen is interessant, liefst aangevuld met baggeren met de baggerpomp (12a). Deze combinatie ligt in lijn met het beheer in de prachtslotenpilot, met significant meer…

 • Weidevogeldrones

  Weidevogeldrones

  We hebben eind vorig jaar, via een landelijke POP3-regeling, drie nieuwe weidevogeldrones aangeschaft, bedoeld voor het opsporen van weidevogelnesten en -kuikens. De drones bevatten een goede thermische camera, en hebben een lange vliegtijd. Recent zijn de piloten getraind door de leverancier. De drones zijn een handig hulpmiddel om de tientallen weidevogelvrijwilligers te ondersteunen. Met elkaar…