Prachtsloten

Er is veel belangstelling voor het nieuwe beheerpakket ecologisch slootschonen (12b). Eind maart 2023 waren er al 645 sloten ingetekend bij 43 deelnemers.

Vooral de combinatie van randenbeheer (5h/13c) en ecologisch slootschonen is interessant, liefst aangevuld met baggeren met de baggerpomp (12a). Deze combinatie ligt in lijn met het beheer in de prachtslotenpilot, dat resulteerde in significant meer soorten insecten en significant meer vissen. De heikikker, als doelsoort, was in alle stadia beter vertegenwoordigd in de prachtsloten. Enkele andere waargenomen soorten in de prachtsloten: ringslang, grote oeverspin en zuidelijke glazenmaker.

We organiseren in het najaar een workshop om het ecologisch slootschonen toe te lichten.


Geplaatst

in

door

Tags: